Stikkordarkiv: tid

Astronomisk tid

Hvordan måles tid i verdensrommet? 

Tid opptar oss daglig. Vi henger klokker på veggene og fester armbåndsur til håndleddene for å ha oversikt over tiden som passerer. Tidtagingen vår tar utgangspunkt i himmellegemenes bevegelser over himmelkulen vår. Men tiden er ikke den samme overalt, og hvordan tiden deles opp, som for eksempel i døgn, er avhengig av hvor i universet du befinner deg. I astronomien blir i tillegg fortid og nåtid blandet inn i hverandre. For når vi ser utover i verdensrommet, ser vi objektene slik de var for millioner til milliarder av år siden, avhengig av hvor langt unna oss de er. Det blir mange tidspunkter å holde styr på for en astronom!

Fortsett å lese