Stikkordarkiv: Ringtåken

Dag 6 i L.A.: Stjerneliv, Ringtåken, spektralklasser & måling av spektra

Morgenen

Dagen begynte med forelesning om livsløpet til stjerner. Stjerner med ulik masse følger ulike livsløp, som er illustrert i figuren nedenfor. Stjerner som starter sine stjerneliv med liten masse vil ende opp som en hvit dverg. Dette gjelder Solen. Og stjerner med stor masse vil enten ende opp som nøytronstjerner eller sorte hull. Dette temaet var vi en del inne på når jeg tok AST1100 – Innføring i astrofysikk.

Deretter bar det videre til Snow-solteleskopet igjen for å gjøre litt solrelatert observasjonsastronomi. Det vi gjorde i dag var det mest interessante vi har gjort der så langt. Vi tok spekteret til den østlige og vestlige kanten av Solen. Solen roterer, og derfor vil den ene siden ha en hastighet med retning mot oss, mens den andre siden vil ha hastighet vekk fra oss. Da vil spektrallinjene være forskjøvet i forhold til hverandre. Den informasjonen kunne vi så bruke til å regne ut hvor fort Solen roterer ved ekvator (hastigheten vil variere ved ulike breddegrader på Solen). Da bruker vi Dopplereffekten som kan beskrives gjennom følgende formel:

Fortsett å lese