Stikkordarkiv: naturlov

Naturlov, teori eller hypotese?

«Naturlov», og spesielt «teori» og «hypotese» er ord som flittig dukker opp i vitenskapelige sammenhenger, uten at alle nødvendigvis er helt klare over hva som faktisk ligger i disse ordene.

Problemet med ordet «teori», for eksempel, er at det har helt ulik betydning i hverdagsbruk og i vitenskapelig bruk. «Teori» er i hverdagsspråket en betegnelse på en «ubekreftet antagelse», mens det i vitenskapen er en testet antagelse om virkeligheten som forklarer et fenomen eller sammenheng i naturen. De to betydningene kunne ikke vært lengre fra hverandre!

Fortsett å lese