Stikkordarkiv: matematikk

Pi-dagen med en astronomisk tvist

Hvilken rolle spiller tallet π i astronomien? Og hvor mange desimaler trenger man egentlig å bruke?

I dag er pi-dagen! Pi er en matematisk konstant som har verdien: π = 3,14159265359 … (etterfulgt av uendelig mange desimaler). Hvis du ser på tallene, er det kanskje ingen overraskelse at Pi-dagen finner sted 14. mars, eller som man skriver på engelsk: 3.14.  Pi er forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel, og dukker derfor opp i matematikk og fysikk som har med sirkulære, sfæriske eller periodiske ting å gjøre. I astronomien kan det for eksempel være snakk om beregning av banene til romfartøy eller massetettheten til planeter. Wikipedias pi-side er lang og detaljert, hvis du vil lære mer om denne konstanten og dens matematiske bruksområder.

Fortsett å lese