Stikkordarkiv: graf

Kjente astronomiske grafer & plotting av data

Det er mange ting å tenke på når man skal vise resultatene sine i et diagram. Hva slags diagramtype skal man velge? Hvilke farger? Trengs det ytterligere informasjon?

Poenget med å lage diagrammer er å presentere data på en ryddig og forståelig måte, og gi nok informasjon til at det går an å tolke det man ser. Akkurat som et bilde sier mer enn tusen ord, gjør et diagram det også! Jeg tar for meg de mest vanlige diagramtypene ved å se på noen eksempler fra astronomien, og viser frem noen diagrammer fra masteroppgaven min.

Fortsett å lese