Grafisk design

I tillegg til å være utdannet astrofysiker, er jeg utdannet grafisk designer. Jeg jobber mest med designoppdrag som er relatert til realfag, men jeg tar også andre typer oppdrag.

Jeg gjør alt fra logoer, illustrasjoner, plakater, bokomslag, rapporter, tidsskrifter, presentasjoner, utstillinger, nettsider osv.

Nedenfor er noen utvalgte arbeider (noen er merket med [+] som du kan trykke på for å lese mer om prosjektene):

Logoer

Cosmoglobe (m.fl.)
Design av et antall logoer for forskningsprosjekter med fokus på den kosmiske bakgrunnsstrålingen. [+]

Ungforsk
Årlig arrangement ved UiO/NMBU for elever i videregående skole for å skape engasjement for naturvitenskap og forskning. [+]

MNKOM
Studieemne om vitenskapsformidling ved UiO. [+]

AstroMaria
Logo for meg selv til bruk på nettside og visittkort.

Center for Computing in Science Education
Visuell profil for senter for fremragende utdanning ved UiO. Inkludert årsrapport og kontordekor. [+]

Thorbjørn Egner 100 år
Logo lagd i forbindelse med jubileumsår basert på Egners håndskrift. Logo ble brukt på en rekke produkter og materiell. Lagd mens jeg jobbet hos Tank Design.

Kunsthall Oslo
Logo og font for kunstutstillingslokale i Oslo. [+]

Lei en biolog
Logo for formidlingsprosjekt hvor målet er å spre glede og entusiasme for biologifaget. [+]

Sirkulærdagene
Visuell profil for arrangement med foksus på sirkulærøkonomi, arrangert av Klimahuset. [+]

Norsk olympiade i astronomi og astrofysikk
Logo for nasjonal kunnskapskonkurranse for elever i den videregående skolen. [+]

Tidsskrifter

Astronomi
Populærvitenskapelig tidsskrift som tar for seg hva som skjer innen astronomisk forskning. Bladet har også en seksjon for amatørastronomi. I tillegg til å være ansvarlig for design og layout, er jeg redaktør for astrofysikk-seksjonen av bladet. [+]

Romfart
Populærvitenskapelig tidsskrift som tar for seg siste nytt innen romfart og utforskning av solsystemet. Jeg har lagd design og layout, og er ansvarlig for oppsett av layout av hver utgave. [+]

Fra Fysikkens Verden
Faglig tidsskrift om fysikk. I tillegg til å være ansvarlig for design og layout, er jeg redaksjonssekretær for bladet. [+]

Årsrapporter

Institutt for klinisk medisin
Institutt for klinisk medisin ved Universitet i Oslo har ansvar for undervisning og forskning innen alle kliniske fag.

Jeg har lagd årsrapport, inkludert infografikk for dem. [+]

Centre for Computing in Science Education (CCSE)
CCSE er et senter for fremragende utdanning ved Universitetet i Oslo. De jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole.

Jeg har lagd visuell profil for dem, inkludert årsrapport og kontordekor. [+]

Plakater

Jeg har lagd plakater for mange ulike arrangementer de siste årene, mange av dem i regi av Realfagsbiblioteket ved UiO. Nedenfor er noen plakater. [+]

Bokomslag

Da jeg studerte grafisk design var drømmen min å bli bokdesigner. Jeg har designet noen virkelige bøker, men også lagd mange bokomslag som studentprosjekter. [+]

Illustrasjoner

Jeg har tegnet illustrasjoner for bøker, artikler, årsrapporter, forskningssøknader m.m. Nedenfor er noen eksempler.

Kraft (fysikk 1+2)

Jeg har tegnet alle illustrasjonene i bokserien Kraft for fysikk i videregående skole, utgitt av Cappelen Damm. Nedenfor er noen av illustrasjonene. [+, +]

Klimaendringer – enkelt forklart

Jeg har egnet alle illustrasjonene til boka Klimaendringer – enkelt forklart (Universitetsforlaget, 2023). Her er noen av dem. [+]