Hva forteller stjernene om det nye året? 

Ingen ting.

Det er et nytt år og det er høytid for årshoroskoper. Hvordan vil det gå med kjærligheten, karrieren og økonomien i året som kommer? Når bør du gjøre store livsendringer? Astrologi står fortsatt overraskende sterkt i norske bladhyller og bokhyller, selv om horoskoper mislykkes med det de påstår å kunne: å spå fremtiden.

Hva er astrologi?

Astrologi bygger på troen om at posisjonen til Solen, Månen og planetene (unntatt Jorden) på himmelen da du ble født har innvirkning på personligheten din, og at deres posisjon i dag har innvirkning på livet og fremtiden din her på Jorden.

Den vestlige astrologien har sitt utspring i 2000 år gamle prinsipper. Den gang var verdensbildet et helt annet enn det er i dag. Man trodde at Jorden var i sentrum av solsystemet og universet. Slik sett hadde Jorden en unik og sentral posisjon blant planetene og stjernene. I dag vet vi at dette ikke er tilfellet.

På den tiden hadde man dessuten ennå ikke begynt å finne naturvitenskapelige forklaringer på de fysiske fenomenene man opplevde i verden rundt seg. Mye ble derfor forklart gjennom magi og overtro. Himmelske objekter ble nærmest sett på som gudelige eller åndelige. På den tiden må det ha vært naturlig – og betryggende – å se betydning og forklaringer i posisjonene til planetene og stjernene.

På tross av at vi i dag lever i en helt annen tid, er det fortsatt folk som tror på astrologi.

Horoskopet

Horoskopet er astrologens verktøy. Horoskopet brukes til å forklare en persons personlighet, forutsi personens fremtid og avgjøre når viktige livsvalg bør tas.

Du er født i ett av 12 stjernetegn med utgangspunkt i fødselsdatoen din. Stjernetegnene er basert på de 12 stjernebildene som Solen, Månen og planetene beveger seg gjennom på himmelen i løpet av året.

Fra Jorden ser det ut som om Solen, Månen og planetene beveger seg «gjennom» ulike stjernebilder på himmelen i løpet av året langs den store røde sirkelen som kalles ekliptikken. Bilde: Wikipedia Commons

Horoskopet er delt inn i tolv «hus», hvor de forskjellige husene representerer ulike sider ved livet, som for eksempel lykke, rikdom og helse. Planetene og stjernetegnene beveger seg «gjennom» husene over tid. I hvilke hus stjernetegnet og planetene befinner seg i, brukes til å si noe om personen som horoskopet er satt opp for.

En stjernehimmel i endring

Men det er noen grunnleggende problemer her. På grunn av presesjon, som er endringen i retningen til Jordens akse over tid, forskyver datoene for de ulike stjernetegnene seg. For 2000 år siden, da astrologien har sitt utgangspunkt, ville jeg vært vannmann, noe jeg ifølge astrologien fortsatt er i dag. Men i dag er jeg egentlig steinbukk, ifølge Solens plassering på den faktiske stjernehimmelen på bursdagen min. Sammenhengen mellom astrologiske stjernetegn og stjernebildene på himmelen er blitt borte.

Det finnes dessuten et 13. stjernebilde som Solen, Månen og planetene beveger seg gjennom som ikke er inkludert i astrologien. I tillegg har astrologene delt de 12 stjernetegnene inn i 12 like store deler av himmelen, mens de 13 faktiske stjernebildene opptar svært forskjellige andeler av himmelen. Så sammenhengen mellom astrologiske stjernetegn og stjernehimmelen har i grunn alltid vært dårlig.

Oversikt over alle stjernebildene på himmelen. Den gule linjen markerer Solens bevegelse over stjernehimmelen. Stjernebildene merket i gult utgjør astrologiens 12 stjernetegn. Stjernebildet Ophiuchus er ikke inkludert i astrologien selv om Solen beveger seg gjennom det. Bilde: Wikipedia Commons/tilpasset til norsk av Maria Hammerstrøm

Det er også blitt gjort viktige astronomiske funn de siste 2000 årene som har «endret» på stjernehimmelen vår. Planetene Uranus, Neptun og Pluto ble ikke oppdaget før i henholdsvis 1871, 1846 og 1930, og ble inkorporert i det astrologiske systemet etter at de ble observert av astronomer. Burde ikke astrologene ha oppdaget at det var noe som «manglet» i deres analyser og slik forutsett eksistensen av disse planetene?

Himmellegemenes påvirkning

Astrologer er enige om at det er viktig å ta med alle utenomjordiske påvirkninger når man setter opp et horoskop for at horoskopet skal bli fullstendig og spådommene skal bli nøyaktige. Men de er uenige om hva som faktisk skal tas med i oppsettingen av horoskopet, for eksempel hvilke himmelske objekter som skal inkluderes. Så når kan egentlig horoskopet sies å være fullstendig?

Dersom planetenes plassering har en effekt på mennesker, slik astrologene påstår at de har, bør den kunne måles. Ettersom det er posisjonen til objektene som er avgjørende for astrologene, er det gravitasjonskraften som kan tenkes å spille inn, hvis vi skal prøve å finne en naturlig forklaring.

Gravitasjonskraften er tiltrekningskraften som virker mellom objekter på grunn av deres masse. Styrken på denne kraften er avhengig av massen til objektet som trekker i oss og avstanden objektet befinner seg i. Gravitasjonskraften er sterkere fra mer massive objekter og den er sterkere fra objekter som er nærmere. Ettersom planetene har forskjellige størrelser og befinner seg i forskjellige avstander fra oss, vil gravitasjonskraften fra forskjellige objekter være forskjellig.

Solen og planetene vist med riktig størrelsesforhold. Avstandene i illustrasjonen er mye kortere enn i virkeligheten. Bilde: Wikipedia Commons

Men i astrologien har ikke planetenes avstand eller masse betydning. I følge astrologien kan alle planetene påvirke livet ditt like mye (bortsett fra Jorden, som ikke påvirker deg i det hele tatt, selv om det er den som burde påvirke deg mest).

Og da kan man jo lure: Hva med de andre objektene i solsystemet vårt, som asteroider, kometer og dvergplaneter? Det finnes millioner av asteroider i solsystemet vårt, men de inngår ikke i oppsettingen av horoskopet. For ikke å snakke om alle objektene som finnes utenfor solsystemet vårt – andre stjerner, eksoplaneter, galakser, sorte hull, osv. Ettersom avstand ikke er en faktor, må vel posisjonene til objektene i hele universet inkluderes?

En ukjent kraft

Himmelobjektenes påståtte innvirkning på livene våre kan ikke forklares gjennom de fysiske kreftene vi kjenner til. Det må finnes en annen «astrologisk kraft».

Men dersom vi virkelig blir påvirket av en «astrologisk kraft», burde astrologene kunne komme med spådommer som ligner på hverandre. De jobber tross alt ut ifra den samme «kraften». Men en titt på horoskopene i ulike blader, aviser og bøker, vil vise at spådommene de kommer med er forskjellige.

Hadde astrologi vært en vitenskap slik astrologer ønsker å påstå, burde de – gjennom prøving og feiling – ha blitt mer samkjørte med tiden og kommet frem til én astrologisk «oppskrift» som ga best mulige spådommer. Det er slik den vitenskapelige metoden fungerer og som gjør at vi utvikler stadig bedre vitenskapelige teorier. Slik gjøres ikke innen astrologien og det er derfor astrologi kategoriseres som en pseudovitenskap.

Men horoskopet stemmer!

Mange vil oppleve at horoskopene de leser stemmer. Undersøkelser har vist at det egentlig ikke har noe å si hva horoskopet sier for hvor nøyaktig vi opplever horoskopets spådommer. Så lenge vi føler at horoskopet er lagd for oss personlig, vil vi oppleve det som nøyaktig.

Eksempeler på horoskop. De ulike symbolene representerer ulike himmellegemer og stjernetegn. Bilde: pxhere

Horoskoper har den «fordelen» at de er så lite spesifikke at leseren selv kan fylle horoskopet med mening. Mennesker er mestre i å se mønstre – selv der de ikke finnes. Dette kan astrologer utnytte. Vi har en tendens til å huske de gangene horoskopet stemte og glemme de gangene det ikke gjør det. Og vi strekker på det horoskopet sier til å passe med opplevelsene våre. Dette kalles bekreftelsestendens i psykologien – vi søker å bekrefte oppfatningene vi har ved å finne bevis som taler for at de stemmer og se bort fra bevis som taler i mot.

Utallige vitenskapelige studier, hvor astrologer til og med har vært med å godkjenne oppsettet for eksperimentene, har vist at astrologer ikke kan komme med forutsigelser eller koble personligheter og horoskoper sammen noe bedre enn andre, som jo er grunnlaget for det de holder på med. Man kommer like langt med tilfeldig gjetting.

Til slutt

Det finnes ingen naturlig forklaring på hvorfor himmelobjektenes plassering på himmelen skulle påvirke personligheten eller livet ditt. Inndelingen av stjernehimmelen med tilhørende mytologiske vesner og personlighetstrekk, og hvilke planeter som skal frembringe hvilke effekter, kunne vært valgt på utallige andre måter, og betyr derfor ingen ting. Astrologien kan derfor ikke fortelle noe nytt om deg eller forutsi og påvirke fremtiden din.

Uansett hva årshoroskopet ditt sier, er det du, ikke planetene og stjernene, som har innvirkning på hvordan det nye året skal bli.

Ønsker alle et godt nytt år!

Bilde: Pixabay

Hovedbilde: pxhere

Relaterte innlegg

Kommentarer

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.