Stikkordarkiv: spektrum

Masteroppgaven: Modellering av data

Hvor god er egentlig datamaskinen til å gjette hvordan jeg har lagd de kunstige datasettene mine?

Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg har gått frem for å lage kunstige astronomiske data til masteroppgaven min, hvor jeg beskrev hvilke komponenter som skal til for å lage lysspektre for aktiv galakser som er rimelig realistiske. Hva som kan sies å være realistisk, er basert på faktiske observasjoner. Selve poenget med å lage kunstige datasett er at når jeg lager data fra «scratch», vet jeg nøyaktig hvor mye det er av de ulike komponentene som gjør at dataene ser ut slik som de gjør. Nå har jeg skrevet et dataprogram som skal forsøke å gjette hvor mye det er av de ulike komponentene ved å modellere spektrene jeg har lagd. Tror du den får det til?

Fortsett å lese