Formidling

Jeg elsker å formidle astronomi og realfag!

Nedenfor er en oversikt over formidlingen jeg har vært involvert i så langt. Ta kontakt dersom du ønsker å bruke meg til formidling 🙂

Radio

TV/YouTube:

Foredrag

  • 25.01.2018: «Det kosmiske perspektivet», Talentsenteret, Teknisk museum
  • 16.10.2017: «Det kosmiske perspektivet», Naturfagets helter (blogginnlegg)
  • 12.05.2016: «Milkomeda», Realfagsbiblioteket (videoklipp / blogginnlegg)

Intervjuer

Kommentering av nyhetssaker

Artikler

Jeg har også skrevet en rekke tekster for websiden til Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO:

Bøker

Webside